Fotocredit: Anne Marit Skovly

Årsmøte 2021

Velkommen til vårt digitale årsmøte tirsdag 16 mars kl 18

 

7. mars, 2021

Saksliste:

Årsmøte Miljøpartiet de Grønne Hvaler    16 mars  2021 kl 18

Sak 1

Konstituering med valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å signere protokoll

Sak 2

Årsberetning

Sak 3

Valg av styremedlemmer og valgkomité for 2021

Sak 4

Økonomi med regnskap og budsjett

Sak 5

Møteplan for 2021

Sak 6

Sammenslåing med Fredrikstad MDG?

Vel møtt

Styret i MDG Hvaler

Ingunn Bohmann Lange, leder

Anne Marit Skovly, nestleder

Randy Gunnar Bohmann Lange, styremedlem

Renny Kornsæther, styremedlem

Bjørn Tore Kjølholt, styremedlem