Våre listekandidater og toppsaker 2019

Fotocredit: Monica Myrene

9. juni, 2019

re toppkandidater:

 

Bjørn Tore Kjølholt

 

Ingunn Bohmann

 

Halvor Torgersen

 

Anne Marit Skovly

 

Randy Gunnar Lange

 

 

 

 

 

 

Våre toppsaker:

GRØNT NÆRINGSLIV

Havnæring: Fiske skal være bærekraftig. Nye havnæringer med utvikling av nye næringer med arter fra havet.

Opprydding: Hvaler skal være en nasjonal pådriver for renhold til sjøs med opprydding av eksempelvis spøkelsesteiner og vi skal ha et forbud mot dumping av septik fra privatbåter i sjøen.

Mer fredning: Vi skal ha flere fredningsområder for hummer og andre arter for å ta vare på det hardt pressede marine livet på Hvaler.

Økoturisme: Vi skal skape arbeidsplasser og inntekter på grønn turisme med vekt på sporløs og ikkemotorisert ferdsel.

Tilgang til natur: Alle innbyggere uansett funksjonsnivå skal sikres tilgang til våre naturområder. Vi vil legge tilrette for friluftsliv for folk i alle aldre.

ØKOLOGISK LANDBRUK

Nullvisjon for nedbygging av matjord samt fremme økologisk drift av jorda vår. Ekstra fokus med gode rammebetingelser for  frukt- og bærproduksjon, birøkting og rotgrønnsaker.

Næringsfondet utvides med støtteordning for hagebruk, andelsbruk og småskala landbruk for å inspirere til økt produksjon av lokal mat

Gratis torgplass til selgere av lokalprodusert mat på nye Skjærhalden torg, etablering av Bondens marked

Skolehager skal etableres på våre barnehager og vårt  nye skolesenter. Barn og unge skal se sammenhengen fra jord til bord og helseeffekten ved selvforsyning og fysisk aktivitet.

NATURVERN GJENNOM AKTIV BRUK

Kyststien og andre turstier skal gis godt vedlikehold og universell utforming. Når vi tar i bruk naturen vår øker vår forståelse for mangfoldet. Det benyttes forsiktig skilting og markering av våre severdigheter for å forsterke virkningen Hvalers grønne lunger gir oss

Naturgitte ressurser benyttes. Utmarksbeiting, jordbruk med vekselbruk, skogbruk og fiske. Biomangfold og respekt for urørt natur må fremmes. Ørretbekker skal restaureres og antall marine verneområder økes.

Nasjonalparken gir oss status og kraft til å fremme redusert skipstrafikk med store båter. Giftig mudder fra Borg havn skal stoppes. Kystlinjene skal være tilgjengelige for alle. Truede typer av sjøbunn, strandeng og våtmark skal vernes.

Toppsaker for valget 2019:

  • GRØNT NÆRINGSLIV
  • ØKOLOGISK LANDBRUK
  • NATURVERN GJENNOM AKTIV BRUK