Fotocredit:

Styret HMDG

Styret i MDG Hvaler

Randy, Anne Marit, Ingunn, Halvor, Bjørn Tore.

Leder Ingunn Bohmann

Styremedlemmer  Anne Marit Skovly, Halvor Torgersen, Randy Gunnar Lange, Bjørn Tore Kjølholt

 

 

Kontonummer 1503.50.17744